PIKNIK RODZINNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Piknik Rodzinny, który odbedzie się 26 maja o godz.15.30

  Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Akademii Bolka i Lolka

na rok szkolny 2015/2016 prosimy o zgłaszania się do ww. placówki w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej w terminie

od 7 maja 2015 do 14 maja 2015r.

Ww. umowy zostaną zawarte zgodnie z informacjami złożonymi we Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola.

Niepodpisanie umowy terminie jest równoznaczne z rezygnacją z opieki przedszkolnej

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe Nr 2
    im. Akademii Bolka i Lolka
    97 - 400 Bełchatów,
    ul. Paderewskiego 3
  • 44 633 43 85

Wiadomości

Galeria zdjęć

Niedziela 24.05.2015

Ilość odwiedzin: 855628